Home
Foxpro projects
Fundraising projects
Database analysis
Contact
About me (CV)
FoxDesk
CV 7 Me&Spare Time

Overige historie buiten betaald werk om

 

 

Jaar

Als

Waar

Wat

Geleerd

1974-1984

Scout

Scouting Flevo, Huizen

O.a. voorzittersrol van jongerengroepje

Zeilen,

Leiding geven, Verantwoordelijkheid, Groepsprocessen,

Vergaderen.

1984- 1987

Secretaris

Youth for Christ Huizen

Mee-organiseren evangelisatieacties.

Diepgang, Organiseren, Zelfstandigheid, Pastoraat.

1988-1989

Vervangende dienstplicht

Youth for Christ Nederland

Zie boven.

Zie boven.

1987-heden

Bezoeker

Duitsland

Interesse, vriendschappen, tourisme.

Vloeiend Duits.

1999-2003

Ouderling

Ned. Geref. Kerk, A’foort

Pastorale bezoeken, organisatie v.d. gemeente.

Samenbinden.

2004-2005

Onderzoeken div. achterstands-groepen in NL

Leger des Heils Zwolle,

The Mall R’dam,

Illegalen in de Bijlmer

Nagaan behoeften van diverse groepen.

Duik in zgn. “onderkant” van de samenleving.

2005-2008

Mens

Nederland

Samen met mijn vrouw een project opzetten voor mensen waar zij zich waardevol kunnen voelen

Leren wachten,

Innerlijke motivatie naar buiten toe communiceren.

Logistiek rondom opzetten van een stichting.

 

CV 7 Me&Spare Time
HomeFoxpro projectsFundraising projectsDatabase analysisContactAbout me (CV)