Home
Foxpro projects
Fundraising projects
Database analysis
Contact
About me (CV)
FoxDesk
CV 2 My job history

Werk-georiënteerde historie

 

Jaar

Als

Waar

Werk

Opgedane kennis

1977-1983

Scholier-Atheneum

Gooierserf-lyceum, Huizen

Diploma, bèta georiënteerd met 2 talen.

8 vakken, (Wi1, Wi2, Sk, Na, Bi, Nl, En, Du)

Wiskunde Olympiade.

1983-1988

Student-Informatica

VU-Amsterdam

Afgestudeerd in 2 studies. (Artificial Intelligence en Operating Systems).

Algorithmiek, C, Pascal, Lisp, Hogere wiskunde, Abstract denken, goed communiceren in woord en geschrift in Engels

1988-1991

Systeembeheerder, Programmeur, Analist

St. Youth for Christ NL

Oude (PDP) systeem opgelapt, PC-netwerk aangelegd, Relatiebeheersapplicatie Heraut geschreven.

Lantastic, Hardwarekennis, FoxBase+, WP, Lotus, Cobol, Fin. Adm.

1991

Reiziger

Europa

M.n. in Midden- en Oost-Europa.

Afhankelijk zijn, ontmoeten.

1991-1994

Programmeur-Analist

RWData, MAI NL

Transport-software.

Clarion, Magic.

1994-1997

Alg. dir/oprichter, Ontwikkelaar, Projectleider

I.F. Auto-matisering

Opzetten commerciele activiteiten rondom Heraut.

Billing software voor Telecomspelers.

FoxPro 2.5, Word, Excel, Powerpoint, Netware, NT, PcAnywhere. Management,  Visionair zijn op technisch gebied.

Demonstreren, doceren, verkopen.

OO-programmeren.

1997-medio 2004

Techn. directeur, Ontwikkelaar, Projectleider

I.F. Auto-matisering BV

Verder uitontwikkelen opvolger Heraut: Aware

VFP 6 e.v., OLE, MS Sql Server 97 en 2000 ; Visio, Publisher, Terminal Server en Citrix.

Professionaliseren, Structureren v.h. bedrijf.

Fondsenwerven op grotere databases.

Medio 2004-heden

Free lancer

Div. Opdrachten

Advies op Foxpro-gebied.

Ontwikkelaar/adviseur op gebied van statistiek en fondswerving.

Kennisoverdracht.

N-tier ontwikkelen met internet

VFP 9.

 CV 2 My job history
HomeFoxpro projectsFundraising projectsDatabase analysisContactAbout me (CV)